Wednesday Jun 21, 2023

פרשת חוקת: אם נפלנו למוות, איך חוזרים בחזרה לחיים?

התורה היא תורת חיים והיא מחזקת את החיים שלנו, את הבינה.
אם נפלנו למוות, למאבק, ולחסימה, איך פורצים את החסימה וחוזרים לתנודת החיים?

הפרשה מסבירה איך מכינים את מי הנידה, נידה מלשון תנודה. 

בגלל שיש נידה אין צורך במרי, לכן מירים הולכת לעולמה. 

בפרשה מסבירים את טקס העפר מפרה אדומה;

שורפים פרה אדומה ונשארים עם העפר שלה. הייחוד של העפר הוא שזה היסוד היחיד שלא פוחד מן האש. 

את העפר שמים בכלי ומשקים אותו במים חיים, שאומרים תורה, בינה, רגש חם, 

שמחזק חיים. 

האזנה נעימה. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320