Wednesday Apr 05, 2023

פרשת כי תשא: תהליך ההבשלה וההתקרבות שאדם צריך לעבור כדי שיוכל להוציא מן הכוח אל הפועל את בניית המבנה הבינתי שלו

עם ישראל צריך לעבור תהליך של הבשלה.

פעמים רבות הרוח מקדימה את הנפש, את הקיום שלנו.

אנחנו חושבים שאנחנו בשלים אבל בפנים, אנחנו לא באמת מוכנים.

עולים פחדים ואנחנו נאבקים ומוצאים סיבות לא לקיים את מה שרצינו.

הנפש לא בשלה.

כך בני ישראל שקיבלו הוראות לבניית המשכן

בעוד שהם אחוזים בדפוסי עבדות בכל רמ״ח איברם.

לכן כמשה עולה להר סיני להתבודדות ולקבלת לוחות הברית,


ישראל מבקשים מאהרון:

"עשה לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו"!

החוסר וודאות גובר עליהם.

 

פרשת ״כי תשא״ מלמדת אותנו על קבלת הטוב היחסי האפשרי

בכל רגע ורגע,

ועל הכרה במשבר ובחוסר מושלמות.

עגל מלשון עגול,

אלה הם הלופים שלנו,

דפוסי העבדות שאנו לא מרפים מהם.

בעיגול יש עלייה למעלה, קבלה של שפע,

ואז ירידה והתרוקנות, ושוב רצון לחזור לאותו שפע שהיה קודם.

אולם ברוחניות אין חזרה אחורה, רק הליכה קדימה בתנועה גלית.

גל במקום מעגל,

זהו השיעור הרוחני שמלמדת אותנו הפרשה.

עגל הזהב מייצג אשליה של דימוי מושלם,

שמתנפץ ונשבר.

אלה אותם מקומות של חרטה, אשמה, בושה, הלקאה עצמית וחוסר קבלת המציאות,

שהם מקור הסבל האנושי.

זהו המשבר שעלינו להכיר בו כדי לעבור לגל הבא.

 

האזנה נעימה!

 

נדב כהן: nadavcohenbina@gmail.com

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320